Stichting Dorpshuis De Schakel Leerbroek

De Schakel is gedurende 2020 gerealiseerd als resultaat van een besluit in 2015 van de voormalige gemeente Zederik het toen bestaande dorpshuis te verzelfstandigen en zo mogelijk te vernieuwen.

Realisatie en inrichting zijn na de nodige planvorming onder voorwaarden mogelijk gemaakt door een subsidie van de gemeente Vijfheerenlanden.

Uitgangspunt daarbij was primair de borging van de continuïteit van maatschappelijk activiteiten. Bovendien is de grote zaal bestemd als ruimte voor bewegingsonderwijs van de Eben Haëzer basisschool.

Naast het primaire doel is para- commercieel gebruik mogelijk

Stichting Dorpshuis de Schakel is eigenaar van het gebouw en inrichting. De exploitatie wordt doormiddel van een pachtovereenkomst in handen gegeven van een beheerder.

Het bestuur van de Stichting wordt gevormd door :

J.C. van Bemmel; voorzitter

A. den Besten; secretaris/penningmeester

P.G. Molenaar

W. Uittenbogaard

Contact met het bestuur: secretaris@deschakelleerbroek.nl